Karlskoga Auktionsverk
ATT SÄLJA PÅ AUKTION

ATT SÄLJA PÅ AUKTION


Gäller från 2023-07-02

1. VÄRDERING
Karlskoga Auktionsverk AB gör en marknadsanpassad värdering för inlämning av varor till Karlskoga Auktionsverk AB’s auktioner.
För värdering vänligen kontakta Karlskoga Auktionsverk AB’s kundtjänst på telefon eller via e-post.
Tel: 070-2695934
E-mail: info@karlskogaauktionsverk.se

Du kan även besöka oss på Smalspåret 1 i Karlskoga för kostnadsfri värdering.
Önskar ni värdering av större eller ömtåliga föremål kan vi även värdera dem med hjälp av fotografi som ni visar upp hos oss eller skickar via email eller mms.
Uppge då mått, konstnär eller tillverkare och ge en kort beskrivning och eventuell historik om föremålet.

2. INLÄMNING
Objekt till försäljning på auktion kan lämnas in i vår lokal, Smalspåret 1 Karlskoga.
Se inlämningstider under Vanliga Frågor.
Inlämning kan ske av föremål vi anser säljbara, vilket bedöms från fall till fall.

3. TRANSPORT OCH FÖRSÄKRING
Karlskoga Auktionsverk AB ombesörjer transporter av föremål till våra auktioner.
Under transporten och när föremålet finns på plats hos Karlskoga Auktionsverk AB är varorna försäkrade.

Alla inlämnade föremål är allriskförsäkrade genom Karlskoga Auktionsverk AB.
Ersättning utfaller med ett värde motsvarande utropsprisets högre nivå, eller om föremålet sålts, till klubbat pris.

4. MARKNADSFÖRING
Karlskoga Auktionsverk AB satsar stort på marknadsföring och genom annonser och kataloger på Internet når vi köpare över hela världen.

5. KATALOGISTERING
Karlskoga Auktionsverk AB bedömer och undersöker samtliga föremål och gör därefter en katalogbeskrivning.
Denna beskrivning tillsammans med minst 1 bild publiceras på vår hemsida.

6. FÖRSÄLJNINGSVILLKOR
Karlskoga Auktionsverk AB åtar sig säljuppdrag för kundens räkning.
Säljaren betalar provision, och fotokostnad.
Fullständiga villkor finns i försäljningskontraktet.

Vänligen kontakta kundtjänst för mer information.

7. BEVAKNINGSPRIS
Karlskoga Auktionsverk AB kommer överens med säljaren om ett eventuellt bevakningspris.
Detta innebär att ett föremål inte säljs under det överenskomna minimipriset.
Om budgivningen stannar under bevakning sker ett s.k. återrop och föremålet går tillbaka till säljaren.

8. ÅNGERRÄTT
Den försäljning som sker via Karlskoga Auktionsverk AB omfattas av ångerrätt enligt den svenska lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Om köparen utnyttjar sin ångerrätt förbehåller sig Karlskoga Auktionsverk AB rätten att utan föregående meddelande till Säljaren ånyo publicera föremålet för budgivning i enlighet med tidigare uppgjorda villkor, varpå Karlskoga Auktionsverk AB inte bär något ekonomiskt ansvar för förändringar av föremålets slutpris gentemot Säljaren.
Om köparen utnyttjar sin ångerrätt förbehåller sig Karlskoga Auktionsverk AB även rätten att återkräva eventuell utbetald ersättning från Säljaren.

9. REDOVISNING
Karlskoga Auktionsverk AB lämnar omgående efter att alla objekt försålts en ekonomisk redovisning över försäljningen via email.
Försäljningen kan också följas via Min Sida på vår hemsida.
Utbetalning sker ca 21 dagar efter att alla objekt försålts under förutsättning att de försålda objekten är betalade.

Se Auktionsvillkor för mer information